بارگزاري ...
دل شهيد جنتي است که ملائک بدان غبطه مي خوردند...
اكرم بهشتي
سيد صحبت ا له بهشتي
شهيد ابراهيم جعفري
شهيد حسن حامدي روداني
شهيد حسن شنبدي
شهيد عبداله قلاتوئي
شهيد علي محمد اميري
شهيد علي نيك خيز
شهيد غلامرضا تركي زاده

وصیت نامه شهدا

پیام مدیرعامل

خانواده شهدا ولی‌نعمت ما هستند و دیدار با فرزندان شهدا انگیزه خدمت را در من دو چندان می‌کند


معاون وزیر و مدیر عامل سازمان
محمد سعیدنژاد

گالري تصاوير